News

Forbedringsreisen fortsetter hos IV Group

Forbedringsreisen fortsetter hos IV Group.
 

- 2016 var det desidert beste året noensinne for IV Group. Ikke bare gode økonomiske prestasjoner ble oppnådd. Det ble oppnådd enorme forbedringer i kunderelaterte KPIer som leveranse- og kvalitets prestasjoner samt store effektivitetsforbedringer. Et strukturert kontinuerlig forbedringsprogram, implementert på alle nettsteder, har spilt en stor rolle i den positive utviklingen. Sist, men ikke minst, ble det også bygget et godt fundament for videre vekst med både nåværende og nye kunder, sier Magnus Emeus administrerende direktør i IV Group.
 

Flere indikatorer har fortsatt å vise en positiv utvikling i 2017 gjennom det implementerte forbedringsprogrammet.
 

- Vårt forbedringsprogram skaper en arbeidsmåte og et miljø som i utgangspunktet driver frem forbedringer, fordi du alltid må sette høyere mål opp mot faktisk ytelse, og på månedlig basis må du presentere "korrigerende handlinger" hvis du ikke oppnår målene. Etter å ha plukket opp denne metodikken i løpet av en 8-årig periode i bilindustrien, så har denne måten å organisere kontinuerlige forbedringsprogrammer på alltid vært veldig vellykket konkluderer Magnus Emeus.
 

IV Techmould i Suzhou utenfor Shanghai er IV Groups største virksomhet. De har vært medvirkende i utviklingen de siste 18 månedene. Produktivitetsforbedringer, installasjon av en ny og effektiv lakkeringslinje, endret strategi for verktøy, gjenoppbygging av ledelse sammen med mange andre initiativer har alle spilt en stor rolle i den positive utviklingen.
 

- 2016 var det beste året i IV Techmoulds historie, og forbedrings reisen fortsetter i år med forbedringer på alle viktige ytelsesområder. For å bistå våre kunder optimalt fortsetter vi å gjøre nødvendige investeringer. I år optimaliserte vi også arbeidsflyten gjennom layout endringer i fabrikken. Det er veldig positivt at forbedringene våre blir anerkjent av både eksisterende og nye kunder, slik at vi kan vinne nye prosjektpriser i et veldig konkurransedyktig marked, sier Fredrik Carlsson, MD ved IV Techmould
 

IV Moulding, i Leksvik Norge, har også hatt en god utvikling i løpet av de siste 18 månedene. Endringer i ledelse og flere kostnadskutt har blitt utført i løpet av 2016, noe som førte til et mye lavere dekningspunkt sammenlignet med før, samt et vesentlig forbedret driftsresultat.
 

Parallelt med betydelige produktivitetsforbedringer har vi også jobbet veldig hardt med nye salgstiltak som er avgjørende for den langsiktige utviklingen av selskapet. Dette har lønnet seg, og vi har fått nye prosjekter fra nye kunder og er i gode diskusjoner om videre prosjekter med nye kunder. Med de nye kundene vi har knyttet til oss, har vi skapt et nytt fundament for selskapet som vil være veldig viktig i mange år fremover kommenterer Magnus Emeus, fungerende direktør ved IV Microplast.
 

Industriverktøy, også i Leksvik Norge (leverandør av verktøy og maskinering) vokser år for år. 
Etter å ha sett en god vekst i løpet av 2016 har selskapet et godt fundament for å videreutvikle virksomheten i 2017.
 

- Veksten skjer både med nåværende og nye kunder i alle deler av selskapet. Nye verktøy, vedlikehold og renovering av eksisterende verktøy og maskiner. For å støtte veksten har vi økt kapasitet ved å styrke organisasjonen. Vår erfaring og kompetanse er en av hovedårsakene til at vi har denne positive utviklingen, sier Kaj Vidar Sandvold, MD ved Industriverktøy.
 

 

More news

{{art.Header}}

Read more