News

Ny administrerende direktør i IV Molding

Kjell Olav Kleveland vil begynne som administrerende direktør i IV Molding den 6. april 2021. Kjell Olav var tidligere økonomisjef ved IV Moulding og vil i tillegg beholde denne posisjonen etter opprykk til administrerende direktør.

Kjell Olav begynte i selskapet som økonomisjef i 2016.
Magnus Emeus, administrerende direktør i IV Group og fungerende administrerende direktør i IV Molding siden 2015 og frem til nå, fortsetter som administrerende direktør i IV Group.
 
“IV Molding har vist en god utvikling de siste fem årene ved å forbedre økonomiske resultater, tiltrekke seg nye kunder og styrke ledelsen. Tiden er derfor riktig for å overlevere ansvaret til Kjell Olav som har vært en viktig aktør for den positive utviklingen de siste årene. Han har et godt lederteam rundt seg, og jeg er trygg på at de vil fortsette den gode utviklingen sammen med resten av organisasjonen i Leksvik, kommenterer Magnus Emeus ”

More news

{{art.Header}}

Read more