Norsk åpenhetslov

IV Group AS opptrer i tråd med den norske åpenhetsloven. En uttalelse fra styret kan lastes ned her.