Kvalitet i IV Gruppen

IV Group og datterselskapene har sertifiserte systemer for kvalitet og miljøstyring (ISO 9001 og 14001, IATF-16949: 2016), og innsatsen for kontinuerlig forbedring har blitt en naturlig del av hverdagen. Sertifikater er tilgjengelige her

Miljøpolitikk

I tillegg til å oppfylle selvpålagte krav til miljøaspekter, samt alle relevante lover og forskrifter, har IV Group kontinuerlig overvåking av pågående aktiviteter for å redusere negative miljøpåvirkninger. En miljøpolitikk bør være basert på et godt forebyggende miljøarbeid, denne oppførselen vil gi et positivt bidrag til selskapets omdømme.

Miljømål

 • Et økende fokus på energiforbruk og mulige uheldige effekter på miljøet

 • Miljøhensyn bør alltid tas i betraktning ved innkjøp og anskaffelse

 • Råvarer må i størst mulig grad utvinnes slik at mengden plastavfall minimeres

 • Avfall må minimere restavfall

Kvalitetspolitikk

IV Group leverer miljøvennlige og innovative plast- og metall løsninger. Kundene våre vil se oss som en attraktiv partner fordi de oppnår god service og rask respons.

Kundetilfredshet bør overvåkes uten unødvendig belastning for kunden, og det skal foregå et fortløpende søk etter forbedring av kvalitetsstyringssystemet

Kvalitetsmål

 • Kvalitet på produkter og prosesser for å systematisk måle, identifisere og følge opp forbedringsmuligheter og implementasjonen av forbedringene

 • Riktig produkt med riktig kvalitet som skal leveres på rett sted til rett tid

 • Omstendigheter som fører til avvik blir analysert og korrigerende tiltak iverksatt

 • Gjennomtenkt design og materialvalg sikres gjennom tett samarbeid med kunden tidlig i prosjektet

HMS (Helse, Miljø og Sikkerhetspolicy

IV Group ønsker å være en attraktiv arbeidsplass ved å opprettholde et godt og stimulerende arbeidsmiljø for sine ansatte. Dette oppnås ved et konstant fokus på sikkerhet, være en levedyktig virksomhet og strebe etter en klar integritet i alle aktiviteter

Mål for HMS:

 • Nullfravær på grunn av ulykker

 • Regelmessig overvåking av fysisk og psykososialt arbeid utført i samarbeid med lokale HMS myndigheter

 • Sykefravær skal følges av selskapet, muligens i samarbeid med lokale HMS-myndigheter.

 • Ansatte mottar informasjon om våre sikkerhetsmål og prestasjoner i åpne møter