Medisinsk

Produktkategorien Medical har vokst sterkt ved IV og fortsetter å vokse. Vi planlegger å introdusere produksjon innen Medical på flere av våre produksjonsavdelinger.

Vi bistår kunder i alle faser fra design/konstruksjon til ferdig levert produkt. En viktig verdiøkende tjeneste vi tilbyr i løpet av denne prosessen er å støtte kunden i å utvikle de riktige produksjonsprosessene for å redusere kostnader og optimalisere kvalitet. Et typisk Medical prosjekt for oss består av en baseenhet produsert i serie på 10.000 til 100.000 per år. I tillegg kan det være engangsartikler med en serie på millioner av stykker / år.

Produksjon kan tilbys i forskjellige miljøer med rene rom godkjent i henhold til ISO 14644-1 klasse 8 som ett av dem. Vi utfører både sprøytestøping (inkludert 2K) og montering i slike rene rom.
Vi produserer komponenter, monterer dem (automatisk eller manuelt avhengig av volumet) og tester ferdig produkt. Vi er også ansvarlige for innkjøp av underkomponenter som er ingredienser i sluttproduktet. I alle aspekter av prosessen gjør vi det i henhold til ISO 13 485.