Montering

Vi har muligheten til å utføre monteringsarbeid på alle våre 3 produksjonssteder. I Norge er monteringsarbeidet stort sett helautomatisert.

Her har vi også store automatiseringsceller med 6-aksede roboter som utfører flere samlinger i en syklus.

Ultralydsveising, varmestaking, liming, PSA, etc. er noen ofte brukte monteringsmetoder som vi har lang erfaring og kunnskap om.